Shtatëdhjetë mijë njerëz qe do hyjnë në Xhenet pa llogari janë

Në Xhennet, pa dhënë llogari do të hyjnë shtatëdhjetë mijë njerëz ! Por …

Në Xhennet, pa dhënë llogari do të hyjnë shtatëdhjetë mijë njerëz
Pra 70 000 njerëz që hyjnë në xhenet pa dhënë llogari kanë këto tre cilësi:
Janë disa njerëz, që hyjnë në xhenet pa llogari. Profeti (a.s) e shpjegoi këtë duke thënë:
“Shtatëdhjetë mijë persona nga ummeti im do të hyjnë në xhennet pa dhënë llogari”. Shokët e tij e pyetën: “Kush janë këta o profet I Zotit”? Profeti (a.s) u përgjigj: “Janë ata që kur sëmuren, nuk ankohen, janë ata që kur janë në hall, nuk kërkojnë nga të tjerët, janë ata që nuk janë pesimistë, por gjithmonë janë të qetë e optimistë dhe ata që gjithmonë i mbështeten Zotit”.
Nëse i plotësojmë këto cilësi, atëherë inshallah mund të shpresojmë që të jemi pjesë e atyre 70 000 njerëzve që janë të shpëtuar nga llogaria.
Inshallah jemi pjes e ketyrenjerzve
Amin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *